Συνεργασίες

CliqueArt
A multi-functional art space.
Art Base
Αrt center in the heart of Brussels, which organizes exhibitions and concerts.
ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ
Με την Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ “Feel, Taste, Live Greece!” και τις παράλληλες δράσεις μας, προβάλουμε και προωθούμε τα Ελληνικά Προϊόντα, τον Τουρισμό και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας, σε όλο το κόσμο.